תנאי שימוש, עוגיות, מדיניות פרטיות.

מדיניות פרטיות ו"עוגיות" )"cookies )" מדיניות הפרטיות וה"עוגיות" שלנו בקצרה 1 .מי אנחנו. אנחנו  princessa ,ואנו מעבדים את המידע האישי שלך כ-"שולטים" במידע )" controllers data .)"פירוש הדבר הוא כי אנו אחראים על האופן בו אנו מעבדים את המידע אודותיך ומגנים עליו. ראה עוד. 2 .לאיזו מטרה אנו משתמשים במידע האישי שלך. אנו נשתמש במידע, בין היתר, כדי לנהל את הרישום שלך כמשתמש, לנהל את הרכישות של המוצרים או השירותים על ידך, כדי להשיב לפניותיך, וכן, אם תרצה בכך, כדי לשלוח לך תכנים מותאמים אישית. ראה עוד. 3 .מדוע אנו משתמשים במידע האישי שלך. יש לנו בסיס משפטי לעבד מידע אודותיך מסיבות שונות. הסיבה העיקרית היא שאנו צריכים לעבד את נתוניך כדי לקיים את החוזה שאתה מסכים להתקשר בו יחד עמנו כאשר אתה נרשם לאתר וכאשר אתה מבצע רכישה או נהנה מאיזה מהשירותים או הפונקציות שלנו. בנוסף, אנו משתמשים במידע אודותיך גם מסיבות אחרות, לדוגמה כדי להשיב לפניותיך או כדי לשלוח לך ניוזלטרים שבקשת לקבל מאתנו. ראה עוד. 4 .עם מי אנו חולקים את המידע אודותיך. אנו חולקים את המידע אודותיך עם ספקי שירותים המעניקים לנו סיוע או תמיכה, בין אם אלו חברות מקבוצת ספקים חיצוניים – צד שלישי. ראה עוד. 5 .זכויותיך. מוקנית לך הזכות לגשת למידע האישי שלך, לתקן אותם או למחוק אותם. במקרים מסוימים, מוקנות לך גם זכויות אחרות, למשל להתנגד לכך שנשתמש בפרטים שלך או שנעבירם, כפי שמוסבר בהרחבה להלן. ראה עוד. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות וה"עוגיות" )" cookies )"שלנו שלהלן במלואה, על מנת להבין לעומק את האופן שבו נשתמש בפרטיך האישיים ואת זכויותיך בנוגע למידע שלך.

לפני שתתחיל… • במדיניות פרטיות ו"עוגיות" )" cookies )"זו, תמצא את כל המידע הרלוונטי הנוגע לשימוש שלנו בפרטיהם ונתוניהם האישיים של משתמשינו ולקוחותינו, ללא קשר לערוץ או לאמצעי שדרכו אתה מתקשר עמנו. • אם ברצונכם לקבל מידע אודות האופן שבו אנו משתמשים בקובצי Cookie ובמכשירים דומים שעשויים להיות מותקנים במסופי לקוחותינו ומשתמשינו, אנו ממליצים לעיין במדיניות העוגיות. • המדיניות שלנו שקופה בנוגע למה שאנו עושים עם המידע האישי שלך, בכדי לסייע לך להבין את ההשלכות של אופן השימוש שלנו בו, ואת זכויותיך בקשר עמו: o אנו דואגים בקביעות לכך שכל המידע הכלול במדיניות פרטיות ו"עוגיות" )" cookies )"זו יהיה זמין עבורך, כדי שתוכל לבדוק אותו לכשתרצה, ובנוסף, o תוכל למצוא מידע נוסף על האופן בו אנו משתמשים במידע האישי שלך במהלך התקשרותך עמנו. • להלן מספר מונחים בהם אנו עושים שימוש במסגרת מדיניות זו: o כאשר אנו מדברים על "הפלטפורמה" שלנו, אנו מתייחסים, באופן כללי, לכל ערוץ או אמצעי שיתכן והשתמשת בו כדי לנהל עמנו אינטראקציה. העיקריים הם: ▪ אתר האינטרנט שלנו. ▪ האפליקציה שלנו, כלומר אפליקציית המובייל שהתקנתם במכשיר הנייד שלכם ואפליקציות אחרות שיתכן ונשתמש בהן בפלטפורמות שלנו. 1 .מי שולט ) ששולטים )controllers )במידע האישי שלך הם      שותפי עסק ניתן לפנות אלינו באימייל princessa.brides@gmail.com  princessa :  להלן: "אנחנו" או "אנו" או "השולטים )controllers )"שולטים במידע. פירוש הדבר הוא, שהסדרנו את, ואנו אחראים על, עיבוד המידע האישי שלך והשמירה עליו ושהמידע האישי שלך ישמר במאגרי המידע שלנו בהתאמה.

2 .מדוע אנו מעבדים את המידע האישי שלך כתלות במטרה שלשמה אנו מעבדים את המידע האישי שלך מעת לעת, כמוסבר להלן, עלינו לעבד נתון זה או אחר, אשר באופן כללי יהיה, לפי העניין, כדלקמן: ▪ פרטי הזהות שלך )לדוגמה שמך, שם משפחתך, תמונה, השפה והמדינה ממנה אתה מתקשר עמנו, פרטי יצירת הקשר וכדומה(; ▪ מידע כלכלי ומידע בנוגע לעסקאות )לדוגמה פרטי התשלום או כרטיס האשראי שלך, מידע על רכישותיך, הזמנותיך, החזרות וכדומה(; ▪ נתוני חיבור, מיקום גיאוגרפי ו/או גלישה )למשל, נתוני המיקום, מספר הזיהוי של המכשיר או מזהה הפרסום וכדומה(; ▪ מידע מסחרי )לדוגמה האם נרשמת לניוזלטר שלנו(; ▪ מידע על הטעם וההעדפות שלך. המידע האישי שלך ישמר במאגרי המידע שלנו בהתאמה, בהתאם לפונקציונליות. זכור, שכאשר נבקש ממך למלא את פרטיך האישיים כדי לאפשר לך גישה לכל פונקציה או לשירות בפלטפורמה, נסמן חלק מהשדות כשדות חובה, מכיוון שזהו מידע שאנו זקוקים לו כדי שנוכל להעניק לך את השירות או לתת לך גישה לפונקציה הרלוונטית. מסירת מידע אישי נתונה לשיקול דעתך האישי, יחד עם זאת, יתכן ולא נוכל לספק לכם את כל או חלק מהשירותים אם לא תספקו לנו מידע אישי כאמור. במקרים מסוימים, יתכן וצד שלישי סיפק לנו מידע אודותיך באמצעות שימוש בתכונה או שירות בפלטפורמה, לדוגמה, על ידי שליחת גיפט קארד אליך )ככל ואפשרות זו זמינה( או הזמנה לכתובתך. במקרים כאמור, אנו נעבד רק את המידע שלך כאשר זה רלוונטי למאפיין או השירות, כמפורט במדיניות פרטיות זו. במקרים אחרים, אנו עשויים לאסוף מידע באופן פסיבי, מכיוון שאנו עשויים להשתמש בכלי מעקב כגון עוגיות דפדפן וטכנולוגיה דומה אחרת בפלטפורמה שלנו והודעות שאנו שולחים אליך. על פי האופן שבו תתקשר עם הפלטפורמה שלנו, כלומר בהתאם לשירותים, למוצרים או לפונקציות שמהן תרצה ליהנות, נעבד את המידע האישי שלך לצורך המטרות הבאות: המטרה + מידע 1 .לניהול הרישום שלך כמשתמש בפלטפורמה אם תחליט להפוך למשתמש רשום בפלטפורמה שלנו, פרינססה תצטרך לעבד את נתוניך על מנת לזהות אותך כמשתמש בפלטפורמה ולהעניק לך גישה למגוון פונקציות, מוצרים ושירותים הזמינים לך כמשתמש רשום. תוכל לבטל את חשבון המשתמש הרשום שלך באמצעות שירות הלקוחות. אנו מודיעים לך בזאת כי הנתונים שאנו אוספים בנוגע לפעילותך, הנאספים בערוצים השונים של הפלטפורמה וכוללים את הרכישות שלך, יישארו מקושרים לחשבונך כך שניתן יהיה לגשת לכל המידע באופן מרוכז. 2 .לפיתוח, ביצוע וקיום חוזה הרכישה או השירותים שהתקשרת איתנו בו, באמצעות הפלטפורמה לצורך מטרה זו, נעבד את נתוניך בעיקר כדי: ▪ ליצור עמך קשר לצורך עדכונים או הודעות אינפורמטיביות בקשר עם הפונקציונליות, המוצרים או השירותים הכלולים בחוזה, לרבות סקרי איכות, ולאפשר לנו לבסס את מידת שביעות רצון הלקוח מהשירות שסופק. ▪ לנהל את התשלומים בגין המוצרים הנרכשים, ללא קשר לתהליך התשלום שנעשה, לדוגמה: ▪ אם בזמן רכישת אחד ממוצרינו באמצעות האתר או האפליקציה ,תבחר באפשרות של שמירת פרטי התשלום שלך )פרטי המשלוח ,החיוב ,וכרטיס

האשראי (לצורך רכישות עתידיות )כאשר פונקציה זו זמינה ,(עלינו לעבד את .הנתונים שצוינו על מנת להפעיל ולפתח פונקציה זו. הסכמה להפעלת פונקציה זו תאפשר השלמה אוטומטית של פרטי התשלום שלך ברכישות עתידיות כדי שלא תצטרך להזין אותם בכל תהליך חדש, ונתונים אלה ייחשבו כשמישים ותקפים עבור רכישות עתידיות. תוכל לשנות או לבטל את נתוני התשלום שלך בכל עת באזור העוסק בפרטי התשלום, בין אם בחשבון המשתמש הרשום שלך באתר או במקטע 'החשבון שלי' באפליקציה. ▪ להפעיל את המנגנונים הדרושים על מנת למנוע ולגלות שימושים שאינם מותרים בפלטפורמה )לדוגמה: במהלך הליך קניה או החזרה, כמו כן במקרה של הונאה פוטנציאלית נגדך ו \או נגדנו תוך כדי תהליך הרכישה(. אם נסבור כי עסקה מסוימת עלולה להוות הונאה או שנבחין בפעילות חשודה המעידה על ניסיון להשתמש במאפיינים, מוצרים או שירותים שלנו באופן המעיד על הונאה, הליך כאמור עשוי לגרור סנקציות כגון חסימת העסקה או מחיקת חשבונך. ▪ על מנת לנהל החזרות אפשריות לאחר שבצעת רכישה, ולנהל בירורים לגבי זמינות של מוצרים, כתלות בזמינותן של אפשרויות כאמור מעת לעת. ▪ לצורכי הכנת חשבוניות וכדי לאפשר לך קבלת חשבוניות ושוברי רכישות )-e tickets )בגין רכישות שבצעת באמצעות הפלטפורמה. ▪ כדי לוודא שתוכל להשתמש בפונקציות או שירותים זמינים אחרים, למשל רכישה, ניהול ושימוש בשובר זיכוי ולאפשר לך גישה ושימוש ב -Fi-Wi שאנו מציעים ללקוחותינו בחנויות הפיזיות. ▪ כדי שנוכל להציע לך דרך האפליקציה שירותים ספציפיים )כגון איתור פריטים, שמירת תאי מדידה, וכדומה( הזמינים בחלק מהחנויות הפיזיות, אנו עשויים לעבד את מיקומך ונתוני יצירת הקשר שלך. 3 .כדי לסייע בבקשות או בפניות שלך בערוצי שירות הלקוחות אנו מעבדים רק את המידע האישי שלך הנחוץ בהחלט כדי לנהל או לפתור את בקשתך או פנייתך. אם תפנה אלינו טלפונית, השיחה עשויה להיות מוקלטת למטרות בקרת איכות וכדי שנוכל לטפל בבקשתך. במידה והוא זמין, ואתה בוחר להשתמש ב-WhatsApp כערוץ תקשורת עם שירות הלקוחות, אנו נשתף את מספר הטלפון שלך עם Inc WhatsApp( .חברה הממוקמת בארה"ב( כדי לאשר שאתה משתמש בשירות זה. אנו ממליצים לך לעיין בהגדרות הפרטיות שלך ולקרוא את מדיניות הפרטיות של WhatsApp כדי לקבל מידע מפורט יותר על השימוש שעושה WhatsApp בנתונים האישיים של המשתמשים שלהם. במידה והוא זמין ותבחר לתקשר עם שירות הלקוחות דרך הצ'ט של רשת חברתית או של גורמים אחרים, חלק מהנתונים האישיים שלך כגון שמך או שם המשתמש שלך, ייובאו מהחשבון שלך ברשת החברתית או אצל הגורמים האחרים. כמו כן, זכור כי הנתונים שתשלח באמצעות שירות זה יהיו זמינים לרשת החברתית שלך או לגורמים האחרים וכפופים למדיניות הפרטיות שלהם, לכן אנו ממליצים לך לעיין בהגדרות הפרטיות שלך ולקרוא את מדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הגורמים האחרים כדי להשיג מידע מפורט יותר אודות השימוש שהם עושים בנתונים האישיים שלך בעת השימוש בשירותיהם.

4 .לצורך מטרות שיווקיות פרינססה  תעבד את נתוניך בעיקר לצורך המטרות הבאות: ▪ להתאים את השירותים אותם מציעה לך MERKEN ITX ולאפשר לה להעניק לך המלצות על בסיס האינטראקציה שלך עמנו בפלטפורמה וכן על ידי ניתוח של פרופיל המשתמש שלך )למשל, בהתבסס על היסטוריית הרכישות והגלישה שלך(. ▪ אם וכאשר תירשם לניוזלטר שלנו, MERKEN ITX תעבד את המידע האישי שלך על מנת לנהל הרשמתך והמנוי שלך, לרבות שליחת מידע מותאם אישית בנוגע למוצרים או שירותים שלנו במגוון אמצעים )כגון דוא"ל או מסרון ))SMS .)   פרינססה רשאית גם להעביר לך מידע זה באמצעות הודעות דחיפה )" ("push ,אם אפשרת את קבלתן במכשיר שלך. ▪ בהתאם לכך, אנא קח בחשבון שעיבוד נתונים זה פירושו ניתוח של פרופיל המשתמש או הלקוח שלך על מנת לקבוע את העדפותיך ולפיכך – אילו מוצרים ושירותים הם המתאימים ביותר לסגנון שלך בעת שליחת מידע אליך. לדוגמה, על בסיס רכישותיך והיסטוריית הגלישה שלך )כלומר על סמך הפריטים שלחצת עליהם( תציע לך פרינססה מוצרים שהיא מאמינה שעשויים לעניין אותך, ואם אתה משתמש רשום, נעניק לך את הפונקציה "שחזר עגלת קניות". ▪ זכור כי הנך רשאי לבטל את הרשמתך לניוזלטר בכל עת ללא עלות, דרך החלק העוסק ב"ניוזלטר" בפלטפורמה, וכן באמצעות ההנחיות שנספק לך בכל הודעה. אם אינך מעוניין לקבל הודעות דחיפה )"("push ,תוכל לבטל אפשרות זו במכשיר הנייד שלך. ▪ להציג בפניך מודעות פרסום ברשת האינטרנט שייתכן ותראה כאשר אתה מבקר באתרי אינטרנט או באפליקציות, לדוגמה ברשתות חברתיות. ייתכן ופרסומות אלה יראו אקראיות, עם זאת, במקרים מסוימים הן עלולות להיות קשורות להעדפות שלך או להיסטוריית הרכישות והגלישה שלך. ▪ אם הנך משתמש ברשתות חברתיות, princessa עשויה לספק לחברות איתן היא משתפת פעולה מידע מסוים על מנת שאלו יוכלו להציג לך פרסומות של המותג שלנו ובאופן כללי יוכלו להציע לך ולמשתמשים כדוגמתך פרסומות בהסתמך על פרופיל המשתמש שלך ברשתות החברתיות כאמור. אם ברצונך לקבל מידע אודות השימוש הנעשה במידע שלך וכיצד פרסומות באות לידי ביטוי ברשתות החברתיות, אנא עיין במדיניות הפרטיות של אתרי הרשתות החברתיות בהם הינך חבר. ▪ בנוסף, פרינססה שמשתמשת בנתונים שלך על מנת לבצע ניתוח של מדידה ופילוח של פרסומות שאנו מציגים בפני משתמשים בחלק מהפלטפורמות של משתפי הפעולה שלנו. על מנת לעשות זאת פרינססה משתפת פעולה עם צדדים שלישיים כאמור שבידיהם הטכנולוגיה הדרושה )לדוגמה, עוגיות, פיקסלים וכו'( על מנת להשתמש בשירותים אלה. שים לב כי למרות ש-MERKEN ITX אינה מספקת פרטים אישיים מזהים לאותם משתפי פעולה, היא כן נותנת להם אופן זיהוי כזה או אחר בכל פעם )למשל, פרט מזהה המקושר ל- Cookie ,וכו'(. אם תרצה מידע נוסף בהקשר זה אנא קרא את מדיניות ה-Cookies שלנו. כמו כן, באפשרותך לאפס את מזהה הפרסום שלך או להשבית מודעות מותאמות אישית במכשיר שלך, באמצעות התאמת העדפותיך במקטע ההגדרות במכשיר שלך.

▪ העשרת נתונים: כאשר פרינססה מלקטת את נתוניך האישיים ממקורות שונים, ייתכן ובמקרים מסוימים היא תאחד אותם לשם שיפור ההבנה שלנו את צרכיך והעדפותיך בקשר למוצרים ולשירותים )לרבות לצורכי ניתוח, יצירת פרופילים של משתמש, מחקר שיווקי, סקרי איכות ושיפור האינטראקציות עם לקוחותינו(. עניין זה מתייחס, לדוגמה, לאופן בו פרינססה יכולים לאחד את המידע שלך אם יש לך חשבון רשום ואתה משתמש באותה כתובת דואר אלקטרוני שעמה נרשמת לאתר לביצוע רכישה כאורח, או למידע שבאופן אוטומטי מתמלא במקום שתצטרך למלא אותו בעצמך )כגון IP או כתובות MAC או METADATA )שייתכן ויקשר בין המידע הזה למידע אשר סופק לנו על ידך במישרין באמצעות פעילותך בפלטפורמה או באיזו מהחנויות שלנו )לדוגמה, מידע אודות רכישותיך, בין אם בחנויות פיזיות או באתר האינטרנט, העדפותייך וכו'(. ▪ על מנת לבצע פעולות קידום מכירות )לדוגמה, כדי לארגן תחרויות או לשלוח את רשימת הפריטים שנשמרו לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת(. ▪ כדי להפיץ בפלטפורמה, או דרך הערוצים שלנו ברשתות החברתיות, צילומים או תמונות ששיתפת באופן ציבורי, בתנאי שנתת את הסכמתך המפורשת ל- MERKEN ITX לעשות זאת. 5 .ניתוח השימוש ואיכות על מנת לשפר את שירותינו אם תבצע גישה לפלטפורמה שלנו, פרינססה מודיעה לך שתתייחס לנתוני הגלישה שלך למטרות אנליטיות וסטטיסטיות, כלומר על מנת להבין את האופן שבו משתמשים מתקשרים באמצעות הפלטפורמה ובאמצעות הפעולות אשר יישמנו באתרי אינטרנט אחרים ובאפליקציות, כדי שנוכל לשפר את שירותינו. בנוסף מבצעת princessa מדי פעם סקרי איכות ופעולות על מנת לדעת את מידת שביעות הרצון של לקוחותינו ומשתמשינו ולאתר את התחומים בהם אנו יכולים להשתפר. 3 .כיצד אנו רשאים מבחינה חוקית לעבד את המידע האישי שלך? התנאים המשפטיים שעל בסיסם אנו מורשים לעבד את המידע האישי שלך, תלויים אף הם במטרה שלשמה אנו מעבדים אותם, כמוסבר בטבלה שלהלן: מטרה הצדקה משפטית 1 .לנהל את רישומך כמשתמש בפלטפורמה פרינססה מעבדת את המידע האישי שלך מכיוון שהדבר נדרש על פי התנאים המסדירים את השימוש בפלטפורמה. במילים אחרות, על מנת שתוכל להירשם כמשתמש בפלטפורמה, צריכה פרינססה לעבד את המידע האישי שלך, אחרת לא ניתן יהיה לנהל את הרשמתך. אנו סבורים שיש לנו אינטרס לגיטימי לקשר לחשבונך את הרכישות שלך ואת הנתונים שנאספו בערוצים שונים של הפלטפורמה אודות הפעילות שלך.

2 .לפיתוח, ביצוע וקיום חוזה הרכישה או השירותים אנו מעבדים את המידע האישי שלך מכיוון שעיבודו נדרש על מנת לאפשר ולבצע את חוזה הרכישה או השירות אתך. עיבוד מידע מסוים הקשור לתהליך הרכישה מופעל רק מכיוון שביקשת או אישרת זאת, כך גם במקרה של שמירת פרטי התשלום )כרטיס האשראי( לצורך רכישות עתידיות או על מנת להעניק לך פונקציות שהפעלתן תתחיל בקרוב או תשוב בקרוב )במקומות בהם פונקציות אלה זמינות(. במקרים אלה, עיבוד המידע האישי שלך על ידנו נתמך בהסכמתך. בנוסף לכך, אנו מעבדים את נתוני המיקום שלך כאשר אתה מספק לנו את הסכמתך על מנת להציע לך שירותים ספציפיים באמצעות האפליקציה בעת ביקור בחלק מהחנויות הפיזיות שלנו. אנו סבורים שיש לנו אינטרס לגיטימי לבצע את פעולות האימות הדרושות על מנת לאתר ולמנוע הונאה אפשרית או שימוש במרמה בפלטפורמה, לדוגמה כאשר אתה מבצע רכישה או החזרה. להבנתנו, עיבוד מידע זה הוא חיובי עבור כל הצדדים המעורבים: עבורך, מכיוון שהדבר מאפשר לנו להטמיע אמצעים שיגנו אלי ך מפני ניסיונות הונאה של צדדים שלישיים; עבורנו, היות ומתאפשר לנו להימנע משימושים בלתי מאושרים בפלטפורמה; עבור כלל לקוחותינו והציבור, הואיל וגם האינטרס שלהם נשמר בכך שמובטח כי פעולות הונאה מאותרות וקיימת הרתעה מפניהן. 3 .שירות לקוחות אנו סבורים שיש לנו אינ טרס לגיטימי לענות לבקשות או לשאלות שאתה מציג בפנינו באמצעות ערוצי הפניה השונים הקיימים. להבנתנו, עיבוד מידע אישי זה גם מועיל לך מכיוון שהוא מאפשר לנו לסייע לך כהלכה ולענות לסוגיות שהועלו. כאשר אתה יוצר עמנו קשר, ובמיוחד לצורך ניהול אירועים הקשורים להזמנתך או למוצר / שירות שרכשת באמצעות הפלטפורמה, עיבוד המידע הכרחי על מנת לבצע את חוזה הרכישה. כאשר בקשתך קשורה למימוש זכויותיך לגביהן ניידע אותך להלן, או לתביעות בנוגע למוצרינו או שירותינו, מותר לנו מבחינה חוקית לעבד את המידע האישי שלך על מנת לעמוד בהתחייבויותינו המשפטיות. 4 .שיווק princessa  רשאית מבחינה חוקית לעבד את המידע שלך למטרות שיווקיות הודות להסכמה שאותה נותן לה, לדוגמה כאשר אתה מאשר הסכמתך לקבל מידע מותאם אישית דרך מספר ערוצים, כאשר אתה מאשר שליחת הודעות דחיפה )" push )"למכשיר הנייד שלך או לפרסם תמונות שלך בפלטפורמה או בערוצי ברשתות החברתיות. על מנת להציע לך שירותים מותאמים אישית או להציג לך מידע מותאם אישית, בין אם בפלטפורמה או בפלטפורמות של צדדים שלישיים, כמו גם על מנת לעסוק בהעשרת נתונים. בראייתה, ל- פרינססה יש אינטרס לגיטימי ליצור פרופיל על סמך המידע שיש אודותיך ברשותה )כגון הגלישה שלך, העדפותיך או היסטוריית הרכישות שלך( והנתונים האישיים שסיפקת לה, כגון טווח הגילאים או השפה, מכיוון שלהבנתה, עיבוד נתונים אלה מועיל לך גם מכיוון שהוא מאפשר לך לשפר את חוויית המשתמש שלך ולבצע גישה למידע בהתאם להעדפותיך. 5 .ניתוח השימושיות והאיכות בראייתנו יש ל-princessa  אינטרס לגיטימי לנתח את שימושיות הפלטפורמה ואת מידת שביעות רצונו של המשתמש, מכיוון שלהבנתנו עיבוד נתונים אלה מועיל לך גם מכיוון שהמטרה היא לשפר את חוויית המשתמש ולהעניק שירות באיכות גבוהה יותר.

4 .למשך כמה זמן נשמור את המידע האישי שלך? משך הזמן בו נשמור את המידע האישי שלך יהיה תלוי במטרות לשמן נעבד אותו, כמוסבר להלן: מטרה משך הזמן שבו יישמרו נתוניך 1 .לנהל את רישומך כמשתמש בפלטפורמה חברת פרינססה תעבד את המידע האישי שלך במשך התקופה בה תישאר משתמש רשום )כלומר עד שתחליט לבטל את רישומך(. 2 .לפתח, לבצע ולהוציא אל הפועל את חוזה הרכישה או השירות נעבד את נתוניך למשך הזמן הנדרש כדי לנהל את רכישת המוצרים או השירותים שביצעת, לרבות החזרות אפשריות, תלונות או תביעות הנוגעות לרכישת המוצר או השירות הרלוונטי. במקרים מסוימים נעבד נתונים רק למשך הזמן שאתה תחליט, כמו במקרה של פרטי התשלום אותם ביקשת שנשמור לצורך רכישות עתידיות )במקרים בהם מאפיין זה הינו זמין(. 3 .שירות לקוחות נעבד את המידע האישי שלך למשך הזמן הנדרש על מנת להשיב לבקשתך או לפנייתך. 4 .שיווק princessa תעבד את המידע האישי שלך עד אשר תבטל את רישומך לניוזלטר. כמו כן, אנו נראה לך פרסומות מותאמות אישית עד אשר תחליף את ההגדרות במכשירך או בדפדפן ו/או את הגדרות ה-cookies באופן שהרשאה כאמור תבוטל. אם תשתתף בפעולות שיווקיות, נשמור את המידע למשך לשישה )6 )חודשים מרגע סיום הפעולה. 5 .ניתוח השימושיות והאיכות פרינססה תעבד את נתוניך מדי פעם למשך הזמן שבו נבצע פעולת איכות או סקר ספציפיים או עד למצב של הפיכת נתוני הגלישה שלך לאנונימיים. על אף שעיבוד המידע האישי שלך יימשך לפרק הזמן הנדרש להשגת המטרה הרלוונטית בלבד, לאחר מכן המידע האישי שלך ישמר ויאובטח על ידינו כיאות למשך פרק הזמן שבו עלולה לחול חבות בשל עיבודם, בהתאם לדרישות החוק החל מעת לעת. כאשר תחול התיישנות על כל אחת מן הפעולות האפשריות, נפעל למחיקת המידע האישי שלך. 5 .האם אנו חולקים את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים? על מנת להשיג את המטרות המפורטות במדיניות פרטיות ו-"עוגיות" )" cookies )"זו, עלינו להעניק גישה למידע האישי שלך לגופים מקבוצת Inditex ולצדדים שלישיים המעניקים לנו תמיכה בשירותים שאנו מציעים לך, כלומר: ▪ מוסדות פיננסיים ▪ גורמים העוסקים באיתור ומניעה של הונאה ▪ ספקי שירותיםאנליטייםl וטכנולוגיים, ▪ שותפים וספקי שירות בתחום הלוגיסטיקה, ההובלה והאספקה, ו/או שותפיהם. ▪ ספקי שירותים הקשורים לתמיכה בלקוחות

▪ נותני שירות וגורמים אחרים הקשורים לשיווק ולפרסום, כגון משרדי פרסום, שותפי פרסום או רשתות חברתיות אשר במקרים מסוימים עשויים לשמש כבקרים משותפים. לצורך יעילות השירות, ממוקמים כמה מהספקים הללו בטריטוריות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי )(EEA ,שאינן מציעות רמה של אבטחת מידע המשתווה לזו הקיימת באיחוד האירופי. במקרים כאלה אנו מודיעים לך כי נעביר את הנתונים שלך עם אמצעי הגנה נאותים תוך שמירה מתמדת על אבטחת הנתונים שלך, באמצעות הכלים הבינלאומיים הנוחים ביותר להעברת נתונים, כדוגמת " Clauses Contractual Standard "ובכל האמצעים המשלימים הרלוונטיים. ניתן לעיין בתוכן של " Contractual Standard https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside- :הבא הקישור דרך" Clauses eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en במקרה שנמכור או נעביר את כל עסקנו או את נכסינו לחברה אחרת בתוך קבוצת Inditex או מחוצה לה, או שתוחל כל פעולה עסקית אחרת כתוצאה מארגונים מחדש של החברה, אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך בפני המקבל הפוטנציאלי של עסק או נכסים כאלה. במקרה של מכירה או העברה כזו, אנו נעשה מאמצים סבירים בכדי להורות למקבל להשתמש במידע האישי שמסרת לנו באופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו. במקרה זה, אנו סבורים שיש לנו אינטרס לגיטימי המתבסס על הארגון מחדש של המבנה הארגוני שלנו. יתר על כן, אם תבחר להשתמש בפלטפורמה בשווקים שונים )כלומר על ידי יצירת חשבונות משתמשים רשומים בשווקים שונים עם אותה כתובת דואר אלקטרוני(, יתכן שנאלץ לחשוף או להעביר את המידע המקושר לחשבונך או את הפעילות שלך לחברות של המותג הפועל בשווקים אלה, ככל שהן מעורבות ישירות בהשגת אחת מהמטרות המתוארות בסעיף 2 .אנו רואים בכך דבר הכרחי בהתאם לאינטרסים והעדפותינו ההדדיות.

7 .מה קורה כאשר אתה מעביר אלינו נתונים של צדדים שלישיים או אם צד שלישי סיפק לנו מידע שלך? אנו מציעים פונקציות או שירותים הדורשים מאתנו לעבד את הנתונים אישיים של צדדים שלישיים שעליך למסור, כגון במקרה של הפעלת ושליחת גיפט קארד או ניהול של האפליקציה לצורך הפעלת שובר מתנה )היכן שמאפיינים אלו זמינים(, או כאשר הינך מאשר לצד שלישי לאסוף הזמנה מאחת החנויות שלנו או משותף. אם תספק לנו מידע אישי של צדדים שלישיים או ככל שקיים צורך שנאסוף מידע זה עבור צד שלישי לצורך איסוף הזמנה בשמך, הינך מאשר כי הודעת לצדדים שלישיים כאמור אודות מטרות השימוש והאופן בו אנו נדרשים לעבד את המידע האישי שלהם. אם צד שלישי העביר לנו את נתוניך או שהעברת להם בעצמך כתוצאה ממאפיין או שירות שהתבקשו על ידי אחד מהמשתמשים בנו, אנו נשתמש במידע זה על מנת לנהל את המאפיין או השירות בכל מקרה לגופו, במסגרת גבולות המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, שקישור אליה תמיד כלול בהתקשרויות עמנו. 8 .שינויים במדיניות בנוגע לפרטיות ולעוגיות אנו רשאים לתקן את המידע הכלול במדיניות פרטיות ו"עוגיות" )" cookies )"זו כאשר נמצא זאת לנכון. במידה שנעשה זאת, נודיע לך על כך בדרכים שונו ת באמצעות הפלטפורמה )לדוגמה באמצעות "באנר", "פופ-אפ" או הודעת דחיפה (("push ,("או שיתכן ונשלח לך הודעה לכתובת הדוא"ל שלך כאשר השינוי האמור יהיה רלוונטי לפרטיותך, כדי שתוכל לעבור על השינויים, לבחון אותם, ולפי העניין, להתנגד להם או לבטל את רישומך מכל שירות או פונקציה. בכל מקרה, אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות פרטיות ו"עוגיות" )" cookies )" זו מעת לעת למקרה שנערכו בה שינויים מינוריים או למקרה שנערוך בה שיפורים אינטראקטיביים, ובכך תנצל את העובדה שתמיד תוכל למצוא אותה כמקור מידע קבוע באתר האינטרנט שלנו ובאפליקציה. 9 .מידע בנוגע לעוגיות אנו משתמשים ב"עוגיות" )" cookies )"ובאמצעים דומים על מנת לאפשר לך לגלוש בפלטפורמה, להבין כיצד אתה מנהל עמנו אינטראקציה, ובמקרים מסוימים כדי שנוכל להראות לך פרסומות בהתאם להרגלי הגלישה שלך. אנא קרא את מדיניות העוגיות שלנו כדי להבין בפירוט רב יותר את ה"עוגיות" ואת האמצעים הדומים בהם אנו משתמשים, את מטרתם איך לנהל את העדפותיך, ומידע אחר שעשוי לעניין אותך. 11 מדיניות Cookies לפני שמתחילים… במדיניות Cookies זו תמצאו מידע על השימוש שאנו עושים ב-cookies ובמכשירים נוספים המותקנים בטרמינלים של הלקוחות והמשתמשים שלנו. לעתים, השימוש בקובצי Cookie עשוי להיות קשור לעיבוד נתונים אישיים, לכן אנו ממליצים לעיין במדיניות שמירה על הפרטיות שלנו הנגישה בפלטפורמה שלנו. אם ברצונך לקבל מידע על האופן בו אנו משתמשים בנתונים האישיים של לקוחותינו ומשתמשינו, כיצד לממש את זכויותיך, או את המינוח שאנו משתמשים בו כדי להתייחס לפלטפורמה שלנו )אתר אינטרנט, אפליקציה או חנויות פיזיות(. מידע על Cookies מהי "עוגייה" )" ("cookie ? קובץ Cookie הוא קובץ טקסט קטן שאתר אינטרנט, אפליקציה או פלטפורמה אחרת מאחסנים במחשב שלך, בטאבלט, בסמארטפון או בכל מכשיר דומה אחר, עם מידע על הגלישה או השימוש שלך, ומשמש כתג שמזהה את המכשיר שלך. קובצי ה-Cookie נחוצים למשל כדי להקל על הגלישה וכדי להכיר את האופן שבו משתמשים מתקשרים עם הפלטפורמות, כדי שניתן יהיה לשפר אותן. הם גם מאוד שימושיים כדי שיהיה ניתן להציע פרסום על פי העדפות המשתמש, כמו גם למטרות אחרות שיפורטו בהמשך. קובצי ה-Cookie אינם פוגעים במחשב או במכשיר שלך. כאשר אנו מדברים על " Cookies "אנו מתייחסים גם לטכנולוגיות דומות אחרות של התקנה ו/או איסוף מידע במכשיר שלך או על גביו )כגון cookies flash ,משואות רשת או bugs web ,פיקסלים, HTML5( אחסון מקומי( וטכנולוגיות SDK עבור פורמטים של אפליקציות. כמו כן, המונח " Cookies "חל גם על שימוש בטכניקות טביעת אצבע, כלומר, טכניקות אלה של שילוב מידע המסייע לנו בזיהוי המכשיר שלך. לפעמים טכנולוגיות אלה עובדות יחד עם קובצי ה-Cookie לאיסוף ואחסון מידע, כדי לספק לך פונקציות או שירותים מסוימים בפלטפורמה שלנו, או כדי להראות לך פרסום בפלטפורמות צד שלישי, תוך התחשבות בגלישה שלך. הסבר זה הוא מדגם כללי לגבי המשמעות של המונח Cookies למטרות הסברה בלבד. קובצי ה-Cookie בהם אנו משתמשים באופן ספציפי מפורטים בלוח הגדרות קובצי ה-Cookie הנגיש בפלטפורמה שלנו. אילו סוגים של Cookies קיימים? אנא, עיינו בסעיף זה המספק סקירה על סוגי ה-Cookies שניתן להשתמש בהם בסביבה מקוונת. בהתייחס לבעלים של קובצי ה- Cookie ,ניתן לסווג אותם ל: a .עוגיות צד א': הן אלה הנשלחות למחשב המשתמש או למכשירו ממחשב או דומיין המנוהל על ידי המו"ל עצמו, וממנו מוצעת הפלטפורמה או השירות המבוקש על ידי המשתמש. b .עוגיות צד ג': הן אלה הנשלחות למחשב המשתמש או למכשירו ממחשב או דומיין שלא מנוהל על ידי המו"ל, אלא על ידי גו רם אחר שמעבד את הנתונים המתקבלים באמצעות קובצי ה-Cookie . בהתייחס למטרת קובצי ה-Cookie ,ניתן לסווג אותם ל: a .עוגיות הכרחיות )טכניות(: הן אלה המאפשרות למשתמש לגלוש בדף אינטרנט, פלטפורמה או אפליקציה ולהשתמש באפשרויות או בשירותים השונים הקיימים בהם, כגון: שליטה בתעבורה, זיהוי נתונים או חיבור פעיל, גישה למקטעים או תוכן בעלי גישה מוגבלת, שמירת האלמנטים של הזמנה, ביצוע תהליך רכישה, ניהול תשלום, בקרת הונאה הקשורה לאבטחת השירות, שימוש באלמנטים של אבטחה במהלך הגלישה, הגשת בקשה לרישום להשתתפות באירוע, אחסון תכנים לשידור סרטונים או קטעי שמע, הפעלת תוכן דינמי )למשל, אנימציה של טעינת טקסט או תמונה( או שיתוף תוכן דרך רשתות חברתיות. קובצי Cookie טכניים, בהיותם נחוצים בהחלט, מורדים כברירת מחדל כאשר ניתן אישור להציג את הפלטפורמה או לספק את השירות המבוקש על ידי המשתמש. 12 b .עוגיות פעילות או התאמה אישית: קובצי Cookie אלה מאפשרים לזכור מידע כך שהמשתמש ניגש לשירות או לפלטפורמה עם מאפיינים מסוימים שיכולים להבדיל את החוויה שלו מזו של משתמשים אחרים, כגון: שפה, מספר התוצאות להצגה כאשר המשתמש מבצע חיפוש, מראה השירות או תוכן השירות בהתאם לסוג הדפדפן בו משתמש המשתמש, האזור ממנו ניגש לשירות וכו'. אי קבלת קובצי Cookie אלה עלולה להוביל לביצועים איטיים של אתר האינטרנט או להמלצות שאינן מותאמות כראוי. c .עוגיות ניתוח: הן אלה המאפשרות לכמת את מספר המשתמשים, את החלקים בהם ביקרו בפלטפורמה וכיצד הם מתקשרים איתה, על מנת לבצע את המדידה והניתוח הסטטיסטיים של השימוש שנעשה על ידי המשתמשים, בכדי להציג שיפורים על בסיס ניתוח של נתוני השימוש שנעשו על ידי משתמשי הפלטפורמה או השירות. d .עוגיות פרסום התנהגותי: הן אלה השומרות מידע על התנהגות המשתמשים המתקבל באמצעות התבוננות מתמשכת בהרגלי הגלישה שלהם, על מנת לפתח פרופיל ספציפי להצגת פרסום על בסיס מידע זה. קובצי Cookie אלה מאפשרים ניהול של שטחי הפרסום בצורה היעילה ביותר, שהעורך מו"ל כלל ישירות או בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים. למה משמשים קובצי Cookies בפלטפורמה שלנו? קובצי ה-Cookie הם חלק חיוני מאופן פעולתה של הפלטפורמה שלנו. המטרה העיקרית של קובצי ה-Cookie שלנו היא להפוך את חוויית הגלישה שלך לנוחה ויעילה יותר. לדוגמה, הם משמשים כדי לזכור את העדפותיך )שפה, מדינה וכו'( במהלך הגלישה ובביקורים עתידיים. אנו משתמשים גם ב-Cookies שלנו כדי לשפר את השירותים והפלטפורמה שלנו באופן רציף, כמו גם כדי שנוכל להציע פרסום מותאם אישית בהתבסס על הרגלי הגלישה שלך. המידע שנאסף בקובצי ה-Cookie מאפשר לנו גם לשפר את הפלטפורמה שלנו על ידי אומדן נתונים סטטיסטיים ודפוסי שימוש )מספר ביקורים, החלקים הפופולריים ביותר, זמן הביקור וכו'(, כדי לדעת באופן סטטיסטי כיצד משתמשים מתקשרים עם פלטפורמה על מנת לשפר את השירותים שלנו, כמו גם לצורך התאמת הפלטפורמה לתחומי העניין האישיים שלך, האצת החיפושים וכו'. לעתים, אנו עשויים להשתמש ב-Cookies כדי להשיג מידע המאפשר לנו להציג מהפלטפורמה שלנו, מפלטפורמות צד שלישי, או בכל דרך אחרת, פרסום המבוסס על ניתוח הרג לי הגלישה שלך )מוצרים שביקרת בהם, אזורים בהם עיינת וכו'(. בכל מקרה, ב-Cookies בהם אנו משתמשים אנו לעולם לא מאחסנים מידע רגיש כגון סיסמאות, פרטי כרטיס אשראי או כרטיס חיוב – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout • מי משתמש במידע המאוחסן ב-Cookies ? המידע המאוחסן ב-Cookies של הפלטפורמה שלנו משמש באופן בלעדי אותנו, למעט אלה שזוהו בסעיף 2 כ- " Cookies צד שלישי", אשר משמשים ומנוהלים על ידי גורמים חיצוניים בכדי לספק לנו שירותים שמטרתם לשפר את השירותים שלנו ואת הניסיון של המשתמש בעת גלישה בפלטפורמה שלנו. מידע נוסף בלוח הגדרות ה-Cookies הנגיש בכל עת בפלטפורמה שלנו. כדי לקבל מידע מפורט יותר על עיבוד הנתונים האישיים שלך בשיתוף פעולה שלנו עם צדדים שלישיים ואלו הכפופים להעברת נתונים בינלאומית, אנו ממליצים לקרוא את מדיניות שמירה על הפרטיות שלנו הנגישה בפלטפורמה ואת מדיניות הפרטיות / הגדרות הפרטיות של משתפי פעולה צד שלישי אלה הנגישים דרך הפלטפורמות שלהם.